Skip links

SlavConf. е сред събитията в матрицата за гейминг индустрията на София

Столична агенция за инвестиции представи първата си матрица за творческата индустрия. Гейминг индустрията е една от матриците на креативната индустрията, които ще бъдат изготвени от агенцията. SlavConf. е сред събитията в тази матрица, като допринасяме за подобряването на специализирани творчески умения и популяризираме създаването на съдържание.

 

За да помогнем на гейминг сектора да придобие по-ясни параметри, да привлечем вниманието към основните играчи в него и да систематизираме ресурсите, които могат да подкрепят по-нататъшния им растеж, изготвихме първата от поредица секторни матрици, които подготвяме за различните приоритетни за София сектори. Матрицата Sofia Gaming Studios вече е публикувана и достъпна за изтегляне от сайта ни. Включената в нея информация дава представа за параметрите на столичната гейминг индустрия – един от подсекторите на творческите индустрии.   

 

Подробна информация за участниците в матрицата ще намерите на сайта на Столична агенция за инвестиции.

 

 

 

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag