Inside the Music Industry ще се проведе през юни

Събитие за музика и бизнес, на което експерти ще отговарят на въпроси от общността.

Къде се обучават музиколозите в Европа?

В проучването са включени консерватории, частни и държавни университети, които предлагат специалности, свързани с музикознанието като теория и аналитичната му функция.