Проучване: Scriptwriting in Numbers

Проучването цели да представи възможностите за образование и работа, както и други анализи и статистики за професията на сценариста.

Втора работилница по сценарно писане

Втора работилница по сценарно писане с Георги Стайков и Христо Раянов. Работилница на SlavConf.