02/02/2020

SlavConf. | Community, Events, Workshops

Култура и креативна индустрия

SlavConf. е медиатор, представящ и анализиращ всички пътища в креативната индустрия.

Събития, инициативи и конкурси на специализирани теми.  

SlavConf.

Series of events and initiatives which unite people interested in culture, art, business and architecture.

The events are aimed to all representatives of the creative industry, including high school and university students, PhDs, educators, academics, organizations, managers and people from the educational sector. The subtopics are the connections between arts, culture, humanities, architecture, business, innovation and technology.

Абонирайте се за резултати от проучвания, анализи, предстоящи събития и друга полезна информация.
Фокусираме се ежедневно да анализираме и подобряваме, организираме събития за, обучаваме кадрите на културата и креативната индустрия в България и Европа.

Станете част от общността

SlavConf. | Meetups е най-удобният начин да предложите тема за работилница. Включете се в група за култура, образование и изкуства, в която ще получите информация с висока стойност.